PATIO  กัลปพฤกษ์ - สาทร

PATIO กัลปพฤกษ์ - สาทร

โครงการใหม่รองรับเชื่อมต่อการคมนาคมสู่ใจกลางเมือง

โครงการติดถนนกาญจนา-พระราม 2
ใกล้รถไฟฟ้า 3 สถานี (สถานีหลักสอง,สถานีบางหว้า,สถานนีวุฒากาศ)