แบบบ้าน

Gems

ราคาเริ่มต้น 2.6 ล้านบาท

Diamond

ราคาเริ่มต้น 3.2 ล้านบาท