PATIO พระราม5 - สิรินธร

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ
โครงข่ายคมนาคม
ใกล้เส้นทางคมนาคมหลักหลายเส้นทางได้แก่ 
·    ถนนนครอินทร์ ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง
·    ทางด่วนขั้นที่สองจากวงศ์สว่าง 
ถนนหลัก
·    ถนนนครอินทร์
·    ถนนราชพฤกษ์
·    ถนนสิรินธร
 ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง  สายสีแดง และสายสีน้ำเงิน

เดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองด้วยทางด่วนขั้นที่สองจากวงศ์สว่าง 
ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

·      เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
·      Big C ติวานนท์
·      Lotus นครินทร์
·      แมคโคร นครอินทร์
·     Home Pro ราชพฤกษ์
·      The Walk ราชพฤกษ์
·      Home Work ราชพฤกษ์


สถานพยาบาล ·       โรงพยาบาลเกษมราษฏร์
·      โรงพยาบาลทรวงอก
·      โรงพยาบาลนนทเวช
·      โรงพยาบาลยันฮี


สถานศึกษา  ·        โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
·       วิทยาลัยราชพฤกษ์
·        โรงเรียนเรวดี นนทบุรี


หน่วยงานราชการ ·       กระทรวงสาธารณสุข
·       กระทรวงพาณิชย์
·       กระทรวงการคลัง