PATIO บางนา-วงแหวน (เจโม-กาญจนาภิเษก 39)

ซอย กิ่งแก้ว 25/1 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

พาทิโอ บางนา-วงแหวน สิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมโครงการ

สถานศึกษา : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน, โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์, สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้างสรรพสินค้า : เมกา บางนา, เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง, พาราไดซ์ พาร์ค, โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์

สถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่างๆ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9, โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์, สนามกอล์ฟ กรีนวัลเลย์

การคมนาคม : ทางด่วนศรีรัช (พระรามเก้า), ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก, Airport Link , ทางพิเศษบูรพาวิถี, มอเตอร์เวย์, สนามบินสุวรรณภูมิ