PATIO แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)

โครงการตั้งอยู่บนถนนซอยบี ในโครงการเมืองทองธานี เพียง 1.5 กิโลเมตรจากถนนแจ้งวัฒนะ ที่พรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์ราชการแห่งใหม่ สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้จุด - ขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ และแผนการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 - 2559, ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ อาทิ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, ดิ อะเวนิว, บิ๊กซี่ เอ็กซ์ตรา, แมคโคร, ไอทีสแควร์, เมเจอร์ปากเกร็ด ฯลฯ ใกล้สถานพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ใกล้สถานศึกษาชื่อดัง อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช