แบบบ้าน

ทาวน์โฮม 3 ชั้น

ราคาเริ่มต้น 4-5 ล้านบาท

ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น

ราคาเริ่มต้น 4.7-6.0 ล้านบาท